tisdag 7 mars 2017

Marieholms Yllefabrik


Vad är i ett namn? Vad är i ett företag?
Vad är i en idé, en vision, en övertygelse, en insikt?
Fotograf: Hasse Pollack

Vad är i Återbruket MYLLAN, Marieholms Yllefabrik?

Återbruk är Åkerbruk. Allt måste användas igen. Planeten är så stor som den är –
och det må finnas s.k. exoplaneter, där Liv är teoretiskt möjligt, därute i det stora
mörkret i natten, i andra avlägsna solsystem. Dit det tar ljuset flera år att med högsta
fysiskt möjliga hastighet nå. Det är trevligt att veta. Men hjälper inte oss, som bara
har en Planet, en Jord, ett Vatten, en Atmosfär. Vi, som måste försörja oss med vad vi
har, med allt det som måste återbrukas. Tillsammans, igen och igen och i evighet,
amen.

Yllan, kallade man ibland Marieholms Yllefabrik, som i 104 år slamrade fram
präktiga ylletyger, varma och motståndskraftiga mot elementen, sysselsatte
hundratals människor, gav skälig vinst för skäligt arbete och försvann... Kvar blev
byggnaderna, lika ändamålsenliga som en grå vapenrock m.39, som kan hålla en
människa varm och torr i bistert väder.

Myllan, är det översta skiktet av den bördiga jordytan på Jorden. Den består till stor
del av humus, som är framförallt nedbrutna växtdelar i tidigare generationer. En god
Mylla, är således en god förutsättning för all tillväxt. Utan Mylla, överlever inga
varelser på denna jord någon längre tid.

I överförd bemärkelse, måste all mänsklig företagsamhet, alla goda idéer, all vänskap
och glädje, alla nya steg - ha en god jordmån, en god Mylla. På få ställen på Jorden
finns en så god och rik och svart Mylla – som i Skåne.
Där ligger Marieholm, med en nybyggd hållplats på järnvägslinjen Eslöv –
Helsingborg som med blänkande stål går diagonalt över den svarta myllan.

Återbruket MYLLAN vill:

  • Skapa Sveriges största återbrukscentrum, med Second Hand, Vintage, Loppis – för att gamla grejor skall kunna köpas och säljas och användas igen. Idetta ingår även reparationsverkstäder - både professionella och öppna/tillgängliga för allmänheten, lagerlokaler för det vi vill bevara, m.m.


  • Skapa en god mylla för goda idéer, som kan rymmas under våra visioner. Hjälpa entreprenörer, som när de själva fått luft under vingarna kan hjälpa oss att hjälpa andra, med egna goda idéer.


  • Vårda gemenskap, infall, kultur, glädje, ljud och bild. Genom samverkan, samråd, samarbete och samsyn.


  • Se allt från ovan. Grotta inte ner sig i vardagens banala problem, motgångar eller eventuella meningsmotsättningar. Lyfta blicken och därifrån höjden blicka ner på Återbruket MYLLAN, med så många fler och större möjligheter, än några små problem och motsättningar.


Välkomna till Återbruket MYLLAN

Marieholms Yllefabrik

Rikard.forshufvud@gmail.com                  0706 547578                www.rostangamolla.se